Certificarea legală a primilor antrenori calificați la șah

șah, academia națională de șan din moldova

Iată că s-a încheiat prima, și probabil, cea mai importantă etapă a proiectului „Șahul Unește”. În cadrul acestei etape au fost elaborate toate actele normative necesare pentru crearea în Republica Moldova a unui sistem nou, fundamental, a unui sistem care de foarte mult timp a fost așteptat de întreaga comunitate șahistică de pe ambele maluri ale Nistrului.

Este vorba despre Sistemul Educațional-Șahistic Național.

La ziua de azi avem realizat și primul rezultat al acestui nou sistem – avem pregătiți primii profesori-antrenori calificați la șah din Republica Moldova, cîte 10 de pe ambele maluri ale Nistrului.

Astăzi se va desfășura certificarea legală a acestora.

Înainte însă de a trece la acest eveniment important, dați-mi voie să fac o mică prezentare a proiectului „Șahul Unește”.

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Misiunea principală a proiectului constă în strîngerea legăturilor și îmbunătățirea procesului de comunicare între antrenorii de șah și elevii acestora de pe ambele maluri ale Nistrului.

După obținerea independenței procesul de comunicare între șahiștii de pe ambele maluri s-a redus esențial. Comunitatea șahistică a fost supusă unor lipsuri fără precedent:

·  S-a pierdut accesul la studiile gratuite în instituțiile de învățămînt superior care pregăteau cadre didactice calificate în domeniul șahului,

·  S-au întrerupt finanțările sportivilor și copiilor pentru participare la competiții, seminare, cantonamente ș.a.

Pe parcursul a peste 20 ani în Republica Moldova nu au existat studii specializate pentru pregătirea cadrelor didactice la șah. Respectiv, pe ambele maluri ale Nistrului nu au existat profesori-antrenori la șah pregătiți calificat și certificați în mod legal. Iar activitatea de predare a șahului se efectua de adevărații entuziaști ai acestui joc, care conform datelor oficiale ale Ministerului Educației sunt circa 10% din numărul total necesar de pedagogi. Acești entuziaști, 20 dintre care sunt astăzi printre noi, își desfășurau activitatea fiind în lipsă de cadrul normativ aprobat, de inventarul șahistic, de materialele didactice și asistența metodologică necesară.

Haideți să le spunem un sincer mulțumesc pentru tot sacrificiul și dăruirea de sine cu care ei au activat în condițiile indicate.

Drept rezultat de pe ambele maluri ale Nistrului în ultimii ani nu a apărut nici un nou Mare Maestru Internațional, iar echipa olimpică reprezintă Republica Moldova în aceiași componență deja mai bine de 15 ani. Ea este reprezentată de Marii Maeștri care au fost fundamentați încă pînă în anii 90.

Anume pentru depășirea acestei situații, Academia Națională de Șah din Moldova, în colaborare cu instituțiile specializate în domeniu, și anume: Academia de Științe din Republica Moldova, Ministerul Educației, Ministerul Tineretului și Sportului, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport din Moldova, au elaborat actele normative necesare pentru crearea Sistemului Educațional Șahisticl. Este vorba de: Primul Curriculum Educațional-Sportiv Național la Șah, Programul de pregătire a cadrelor didactice pentru predarea șahului, ghidul metodic care va fi călăuza viitorilor profesori-antrenori la șah în activitatea sa.

În perioada 29 iulie – 16 august 2013, în incinta Universității de Stat de Educație Fizică și Sport din Moldova s-au desfășurat cursurile de pregătire calificată a Primilor 20 de profesori-antrenori la șah. Formatori ai acestora au fost cei mai de valoare lectori, conferențiari, academicieni ai Universității, precum și cei mai de valoare șahiști, antrenori emeriți, arbitri internaționali la șah din republică, care activează sub egida Academiei Naționale de Șah din Moldova.

În cîteva clipe vom trece la certificarea legală a profesorilor pregătiți.

Însă proiectul „Șahul Unește” nu se încheie aici.

Pentru desfășurarea cu succes a activității sale, profesorii-antrenori formați vor fi asigurați cu inventarul șahistic și materialele didactice necesare. Ei se vor bucura de asistența metodică din partea celor mai de valoare specialiști din cadrul Academiei Naționale de Șah din Moldova și ai Universității de Stat de Educație Fizică și Sport.

Iar în luna ianuarie 2014 vom desfășura un cantonament sportiv pentru tinerele talente de pe ambele maluri ale Nistrului. În cadrul acestuia tinerii șahiști și antrenorii lor la fel, pe lîngă activitățile pur șahistice, vor avea posibilitatea să comunice productiv și să strîngă legăturile între ei.

Și se va încheia proiectul „Șahul Unește” cu un Festival de Șah inedit pentru toți copii doritori de pe ambele maluri ale Nistrului. 

Acest proiect este unul cu adevărat unul istoric, și va constitui un prim pas spre plasarea activității șahistice din Republica Moldova la un alt nivel, esențial mai calitativ decît cel ce a fost pînă în prezent.

În final, vreau să accentuez, că crearea acestui important sistem educațional, Sistemul Educațional Șahistic Național, ar fi fost imposibilă fără susținerea donatorilor acestui proiect, Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Folosind ocazia, în numele tuturor beneficiarilor și participanților la proiect, care reprezintă o parte esențială din întreaga comunitate șahistică de pe ambele maluri ale Nistrului, dați-mi voie să exprim cele mai sincere mulțumiri donatorilor, partenerilor comerciali și necomerciali, precum și multor multor altor susținători ai proiectului „Șahul Unește”.

Mulțumesc.

Ion Gîrneț, Manager, Academia Națională de Șah din Moldova


Discurs rostit în cadrul ceremoniei de înmînare a certificatelor de absolvire a primelor cursuril de instruire calificată antrenorilor de șah în cadrul proiectului „Șahul Unește!”, implementat de Academia Națională de Șah din Moldova, în parteneriat cu federaţiile de şah şi instituţiile educaţionale din stânga Nistrului, cu asistenţa financiară a Programului UE-PNUD „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”.


0 коммент. Добавить
Ошибки:

ссылка на видео

  • Ссылка на видео неправильная