Calendarul competițional
Toate evenimentele
Toate dățile
Toate tipurile de sport
20 ianuarie
1 mâine

În fiecare prima și a treia duminică a lunii, un joc de paintball deschis pentru toți jucătorii de pe terenul de joc URBAN


пейнтбол
18 ianuarie

Regulamentul Campionatului Internațional de Badminton “Iarna 2019”

Federaţia de Badminton din Republica Moldova are onoarea să vă invite la Campionatul Internațional de badminton “Iarna – 2019”, organizat în perioada 18-20 ianuarie 2019. Pentru a extinde numărul de participanți la această competiție, invitaţia este adresată tuturor pasionaților de badminton: profesioniștilor, începătorilor și veteranilor.


I. Scop şi obiective

- Promovarea culturii fizice şi a sportului, a modului sănătos de viaţă pentru tineri și sportivii amatori de orice vârstă; 

- Incurajarea tinerilor în practicarea badmintonului; 

- evidențierea celor mai valoroşi sportivi amatori și veterani pe categorii de performanțe din R. Moldova; 

- perfecţionarea măiestriei sportive și consolidarea colaborărilor și a prieteniei între cluburile de badminton din țară și peste hotare;


II. Perioada şi locul de desfăşurare a competiţiilor

Campionatul Internațional de badminton “Iarna – Chisinau 2019” se va desfășura in complexul sportiv universitar USMF, de pe str. N. Testemiţanu, 24/5.

Data: 18-20 ianuarie 2019, conform Calendarului activităţilor sportive naţionale şi internaţionale pentru anul 2019 al Federaţiei de Badminton din Republica Moldova.


Directorul competiției: Valeriu Istrati – GSM +373 69 25 06 01

Coordonator: Daniel Guțuțui – GSM +373 79 077 555

Președinte Federației de Badminton din RM: Marian Stan – GSM +373 69 111 553


III. Particicipanți 

Invitația la această competiție este adresată tuturor iubitorilor de badminton amatori (începători și avansați), veterani și alți jucători. Competiția vă oferă șansa de a vă măsura puterile cu alți jucători din țară și de peste hotare.


IV. Înscriere

Înscrierea la competiţie poate fi făcută la: http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=45342772-6D30-4C9E-A5BC-11ACD72FB44F  până la data de 14 ianuarie 2019, ora 23:59. Cererile de înscriere care vor fi expediate după data de 14 ianuarie 2019, ora 23:59 nu vor fi considerate.


V. Programul competiţiei

Vineri, 18 ianuarie, 13:00 – meciurile în grupe și meciurile de pe tabelele eliminatorii la probele: simplu, dublu și dublu mixt.

Sâmbătă, 19 ianuarie, 09:00 – restul meciurilor în grupe şi a meciurilor de pe tablourile principale, inclusiv semifinale.

Duminică, 20 ianuarie, 10:00 - meciurile finale și premierea oficială a câștigătorilor.VI. Categorii şi probe de concurs 

1. Liga A (inclusiv jucatorii din ratingul national) : WS, MS, WD, MD, XD.

2. Liga B (amatori avansați) : WS, MS, WD, MD, XD.

3. Liga C (amatori începători) : WS, MS, WD, MD, XD. 

4. Veterani 35+ – WS, MS, WD, MD, XD 

5. Veterani 45+ – WS, MS, WD, MD, XD

6. Veterani 55+ – WS, MS, WD, MD, XD

7. Veterani 65+ – WS, MS, WD, MD, XD

8. Veterani 70+ – WS, MS, WD, MD, XD


Jocurile in toate categoriile se vor desfășura conform sistemului OPEN. Înscrierea în categorii se va face conform performanțelor anterioare, respectului față de jucătorii începători și eticii sportive. Fiecare jucător se va înscrie acolo unde este valoarea lui reală și are posibilitatea să se înscrie la o categorie valorică superioară. Înscrierea intr-o categorie inferioară valorii nu este permisa. Participanții care au obținut în trecut premiul I în liga C și B în cadrul altor turnee similare din țară și de peste hotare, se pot înscrie doar intr-o categorie valorică superioară. Corectitudinea înscrierii in turneu va fi strict monitorizata de arbitrul principal si de un responsabil din partea fiecărei delegații.


VII. Desfășurarea și condițiile de petrecere a turneului:

Sistemul de joc va fi minim 2 seturi din 3 pana la 21 de puncte. 

În categoria „Liga A” jocurile se vor desfășura conform sistemului „Eliminatoriu”. 

În categoria „Veterani 70+, 65+, 55+, 45+, 35+”, “C”, ‘’B’’,”A” jocurile se vor desfășura conform sistemului „Circular” si „Eliminatoriu”. Categoria se organizează numai în cazul când sunt înscriși cel puțin 4 participanți. În caz contrar categoriile se unesc.

- Un grup va fi format din 4 - 6 jucători, jocul se va desfășura conform sistemului circular.

- Dacă grupul va fi format din 7 și mai multe persoane, vor fi formate mai multe subgrupe. Din subgrupe vor iesi numai locul 1 și 2, continuînd jocurile în sistemul eliminatoriu. Participanții cu rating național vor avea prioritate, ceilalți care au ieșit din grupe, vor trage la sorți pentru a continua jocurile în sistemul eliminatoriu.

Mingea oficială de joc este YONEX MAVIS 350 cu dungă verde şi este pusă la dispoziţie de către participanți. Mingea de pană are prioritate și poate fi utilizată numai dacă cel puțin unul/una intre jucători/echipe o pune la dispoziție pentru toată durata meciului și nu va fi schimbată cu plastic până la sfârșitul meciului.


NOTĂ: Toți participanții la concurs trebuie să fie legitimați ai FBM sau a cluburilor din strainătate.


IMPORTANT: Toți jucătorii inclusiv cei din strainătate trebuie să prezinte un certificat medical care să confirme ca sunt apți să practice acest sport, și/sau să prezinte o declaratie pe propria răspundere privind starea lor de sănătate.


VIII. Condiţii de premiere:

- Organizatorii competiției vor oferi diplome şi medalii primilor 3 clasaţi la fiecare probă și categorie.


IX. Organizatorii:

Campionatul Internațional de badminton “Iarna – Chisinau 2019” este organizat de Federaţia de Badminton din Republica Moldova cu suportul Ministerul Educației, Culturii și Cercetării si Partenerilor; 

Desfăşurarea nemijlocită a competiţiilor este în sarcina Colegiului Principal de Arbitri, aprobat de către Federaţia de Badminton din Republica Moldova.


X. Condiţii de participare:

- Un concurent poate participa la maxim 3 probe, indiferent de categorie.

- Taxa de participare este de 400 MDL(20 EUR)

- 200 MDL (10 EUR) pentru simplu

- 140 MDL (7 EUR) cîte o proba (pentru fiecare jucător din echipa de dublu) și se va achita la sală, înainte de începerea competiţiei.

- Taxa de participare pentru membrii Federației de Badminton a Moldovei este cu reducere la fiecare categorie ( 300 MDL (15 EUR) pentru 3 categorii, 140 MDL (7 EUR) pentru proba simplu și câte 100 MDL (5 EUR) pentu dublu/mixt)

- Sunt admişi numai sportivii care nu au consumat substanţe interzise de WADA/IOC în ultimii 5 ani.

- Cotizația pentru a deveni membru al Federației de Badminton din Republica Moldova este 150 MDL (pentru doritori, numai rezidenti a RM)

- Pentru persoane rezidenti a RM care au ajuns la virsta de pensionar, taxa de participare nu se aplică.

- La cerinta colegiului de arbitri, jucatorul este obligat sa prezinte act de identitate.

- Jucatorul sau perechea care a pierdut jocul va arbitra următorul meci.

- Participanții cu comportament incorect si neadecvat vor fi eliminați de pe teren dupa prima prevenire.

- Neprezentarea pe teren în termen de peste 5 minute după anunțarea jucătorului se va echivala cu înfrângerea acestuia/perechii cu scorul 0:21 / 0:21.

- Participanții turneului sunt admiși pe teren doar cu echipamentul și în vestimentația corespunzătoare acestui sport, fiind respectate cerințele funcționale și normele estetice.


XI. Condiţii de finanţare


- Cheltuelile de transport (cazare, sportivi, antrenori) vor fi acoperite de organizaţiile care efectuează delegarea la acest campionat.

- Cheltuielile pentru desfăşurarea competiţiilor (diplomele, medaliile şi primele băneşti nominalizate conform punctului VIII.) ţin de competenţa Federaţiei de Badminton din Republica Moldova.


XII. Reclamaţii

Toate reclamaţiile pot fi prezentate în formă scrisă Colegiului de Arbitri în zilele competiţionale.


Prezentul regulament serveşte drept invitaţie la concurs.


Vă aşteptăm cu drag la Chişinău şi vă garantăm o experienţă de neuitat plină de bună dispoziţie şi în acelaşi timp de un badminton de calitate!


International badminton championship „Iarna - Chisinau 2019” Regulations

The Moldavian Badminton Federation is honoured to invite you to the International Badminton Championship “Iarna 2019”, organized from the 18th to 20th of January 2019. In order to increase the number of participants at the competition, we invite everyone who is interested in badminton: professionals, beginners and veterans.

Purpose and objectives:

To promote the development of physical education and sports:

- to inspirit a healthy lifestyle among the youth and the amateur sportsmen of all ages;

- to encourage new generations into practicing badminton;

- to distinguish the most valuable amateur sportsmen and veterans on a rating scale of the R. Moldova;

- to improve the athletic skill and to strengthen the friendship and cooperation between the local and foreign badminton clubs;


бадминтон
20 ianuarie
1 mâine

Wine Run este o cursă unică din Europa la adâncimea de 100 m prin galeriile subterane de la Milestii Mici, pe distanța de 10 km, Repubica Moldova. 

Competiția va avea loc pe data de 20 ianuarie 2019

Toţi doritorii, sportivii amatori şi profesionişti, vor putea participa la Milestii Mici Wine Run 2019.

26 ianuarie
au rămas 7 de zile

Winter Alpine School 2019

ЧТО: Уникальный учебный курс для начинающих. Проводится пятый год подряд молдавскими альпинистами с колоссальным суммарным 220-летним (!!!) опытом горовосхождений и тысячами вершин разной сложности за плечами. Подобных - по уровню квалификации преподавателей и методическому подходу - программ нет не только в Молдове, но и в соседних странах.


КОГДА: с конца января до середины марта 2019, по выходным дням.


ДЛЯ КОГО: Для тех, кто еще не был в горах (лыжные курорты не в счет), не занимался в клубах спортивного туризма, скалолазания и т. п., но мечтает о сияющих горных вершинах. 

Численность учебной группы ограничена. После регистрации с каждым кандидатом будет проводиться собеседование.


ГДЕ: 

Скалодром Aventura в Кишиневе: 6 суббот, начиная с 26 января 2019

- натуральные скалы: 3 воскресенья

- кроссы и ОФП раз в неделю, вечером в будний день

В конце курса - трехдневный выезд в горы с практикой несложных восхождений, скалолазания и ледолазания.

(См. фотоальбомы ниже)


ПРОГРАММА КУРСА:

1. Как не отступить в двух шагах от своей вершины? Физическая и волевая подготовка в альпинизме. Главные опасности гор. Культура горовосхождений. 

2. История горовосхождений. Кто зовет человека на горные вершины? История молдавского альпинизма.

3. Человек и среда: где граница? Современная экипировка для горовосхождений: одежда, обувь, бивуачное снаряжение.

4. Искусство ходьбы: 22 секрета. Техника передвижения по разным типам горного рельефа: скалам, снегу, льду, осыпям, травянистым склонам. 

5. Нервная система безопасности. Основы веревочной страховки в альпинизме: верхняя и нижняя страховка, попеременная и одновременная страховка. Узлы, устройства для страховки. Спуск и подъем по закрепленным веревкам.

6. 8 «нет» и 10 «да». Гигиена и здоровье в альпинизме. Питание в горах. Оказание первой помощи в случае аварий и типичных для гор заболеваний.

7. Как полюбить третье измерение? Основы скалолазания. Снежная и ледовая техника. Основы ходьбы в кошках и использования ледоруба. Ледолазание.


НЕСКОЛЬКО ФОТОГРАФИЙ Зимних Школ 2014-2018:

https://www.facebook.com/pg/exitpoint.md/photos/?tab=album&album_id=2072115056357294


КТО:

Преподаватели и инструкторы — команда тренеров Горного клуба РМ, проводники проекта EXITPOINT.MD и приглашенные специалисты - альпинисты и горовосходители с многолетним стажем:


⭐Андрей Хохлов (руководитель Проекта EXITPOINT.MD, тренер Горного клуба РМ по альпинизму, 20 лет горовосхождений)

⭐Татьяна Коптина (директор Outdoor Centre Linia Montana, 15 лет горовосхождений)

⭐Сергей Капралов (президент Горного клуба РМ, КМС СССР по альпинизму, 30 лет горовосхождений)

⭐Андрей Карпенко (единственный молдавский восходитель на Эверест, КМС СССР по альпинизму, 32 года горовосхождений)

⭐Александр Барчук (Мастер спорта СССР по альпинизму, бессменный президент Федерации альпинизма и скалолазания Молдовы, 30 лет горовосхождений)

⭐Валентина Козырева (тренер Горного клуба РМ по скалолазанию, 30 лет горовосхождений)

⭐Николай Козырев (тренер Горного клуба РМ по альпинизму, КМС СССР по альпинизму, 35 лет горовосхождений)

⭐Александр Фрадис (альпинист, скалолаз, медик, КМС СССР по скалолазанию. Много лет прожил в Европе и США, служил в американских вооруженных силах в качестве парамедика)

⭐Анатолий Бобичев (известный путешественник, исследователь, трэвел-фотограф, 20 лет горных походов)

⭐Николае Михалаки (врач-ортопед, хирург, тренер сборной Молдовы по ушу, 2 года горовосхождений)

и другие!


КАК ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ.

Все занятия проводятся на свежем воздухе (модель, приближенная к климатическим условиям, свойственным летнему высокогорью). Длительность субботнего занятия: 1,5-2 часа. Максимум необходимой теории и практики, вне зависимости от погоды. По 3 часа непрерывной практики на натуральном рельефе по воскресеньям (лазание по скалам, льду, миксту, хождение по склонам разной крутизны и разного рельефа, основы страховки). "Набираем" физическую форму вечером после работы, день совместной тренировки выберем позже. 

Важное предупреждение: занятия на свежем воздухе зимой и в начале весны – это вызов для обычного горожанина! Будьте готовы к испытаниям воли и явному дискомфорту!


СТОИМОСТЬ курса - 1800 леев.

При непосещении части занятий стоимость не сокращается. 

В стоимость не входят транспортные расходы по проезду к натуральным скалам и затраты на поездку в горы по завершении курса. 

Для семей предлагаем специальные условия!


РЕЗУЛЬТАТ обучения: 

По окончании Школы ЭКЗАМЕН: 

- теория и техническая практика (скалодром Aventura)

- горная практика: тестовый выезд в румынские Карпаты, продолжительность 3 дня.


Если Вы сможете сдать экзамен, значит, Вы: 

- технически подготовлены для участия в учебных альпинистских восхождениях Горного клуба РМ и в приключенческих экспедициях проекта Exitpoint.md;

- освоили начальные навыки грамотного и безопасного перемещения по различным типам горного рельефа;

- научились уверенно вязать основные узлы и пользоваться верхней страховкой; 

- рационально одеваться в соответствии с погодными условиями; 

- организовывать безопасный комфортный ночлег в горах; 

- готовить пищу на походном кухонном оборудовании и живом огне; 

- оказывать элементарную первую медицинскую помощь.


БОНУСЫ: 

1. Скидочная программа приобретения экипировки в магазине экстремального снаряжения Магазин LiMon (limon.md)

2. Выпускники Школы имеют приоритетный доступ к участию в экспедициях и учебных мероприятиях Exitpoint.md.

3. Вы становитесь частью большого активно путешествующего (в том числе, самостоятельно!) коллектива.


СНАРЯЖЕНИЕ для тренировок предоставляет Outdoor Centre Linia Montana (Магазин экстремального снаряжения Магазин LiMon). 


КАК ЗАПИСАТЬСЯ:

1. Пройдите онлайн-регистрацию: https://goo.gl/forms/RImEZPJU3le1eY9Y2

2. Внесите 50% стоимости участия (900 леев). Сделать это можно в удобное для вас время в Магазин LiMon (пр-т Штефана чел Маре, 148, вход с театрального переулка, тел. 022 229005).

3. В октябре с вами свяжется наш администратор, чтобы договориться об удобном времени для собеседования.


РЕГИСТРАЦИЯ И ОПЛАТА: до 1 декабря 2018 г. ВАЖНО: Регистрация может закрыться при более оперативном укомплектовании группы! 


ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:


-Где и в какое время будут проходить занятия?


-Точную дату первого занятия мы опубликуем в январе.

Далее - занятия на скалодроме Aventura и в его окрестностях 6 суббот подряд с 11 до 13 ч. Три воскресенья (будут выбираться в зависимости от погодных условий) — 3-часовые тренировки на натуральных скалах: в пригороде Кишинева и в Бутученах. Каждую неделю, в один из будних дней с 19 ч. на скалодроме будут проходить открытые тренировки по общефизической подготовке (бег, занятия на спортивной площадке). В марте состоится 3-дневный выезд в ближайшие горы, с отработкой полученных навыков в «боевых» условиях, с восхождением, лазанием, ночевками в палатке и т.п.

У вас будет возможность обратной связи с преподавателями: задавайте вопросы on-line по темам прошедших и предстоящих занятий. Рабочая коммуникация будет проходить в закрытой группе Школы в фэйсбуке.


-Есть ли ограничения по полу, возрасту, спортивной подготовке?


-Это курс для тех, кто прежде не бывал в горах, не занимался в клубах спортивного туризма, скалолазания. Если у вас уже есть опыт, вы, конечно, можете поучаствовать, но, возможно, некоторые темы для вас будут лишними.

Пол и возраст без ограничений. Дети младше 14 лет занимаются только вместе с родителями. Предварительная спортивная подготовка не требуется. Нужно крепкое здоровье и сильный характер.

Помните о том, что все занятия будут проходить на свежем воздухе. Зимой и в начале весны это может быть для неподготовленных людей серьезным вызовом и испытанием воли. Зато это отличная возможность научиться с удовольствием адаптироваться к меняющимся условиям среды.


-Почему в это время года? В конце весны или летом ведь приятнее?


-Потому что в этот сезон молдавская погода очень похожа на условия летних гор. Зима и начало весны, с морозом, сыростью, значительными перепадами температур— самое подходящее время для предварительной психофизиологической адаптации к альпинистским испытаниям. Весной и летом у нас будет практика в горах, а вы уже будете обладать необходимой базовой подготовкой для участия.


-На каком языке проводятся уроки?


-На русском. Опыт предыдущих Школ показывает, что это не препятствие для тех, кто хочет научиться:) 


-Что за собеседование?


-Желающих попасть в Школу всегда больше, чем мест в ней, и нам приходится устраивать что-то вроде вступительного конкурса в форме собеседования. Наша задача – подобрать группу со сходным уровнем подготовки и близким типом мотивации. Может оказаться, вы не совсем разобрались, что это за курс, и в ходе собеседования выяснится, что на самом деле он вам не нужен. 

Кстати, не исключено, что вы настолько исчерпывающе ответите на вопросы регистрационной формы, что собеседование не понадобится.


-Как мне попасть на собеседование? Это долго?


-Сначала пройдите предварительную онлайн-регистрацию. Ответьте на все вопросы. Собеседование с руководителем Школы пройдет октябре-ноябре 2018 г. в удобное для вас время. Обычно беседа длится не более четверти часа. Если вы уже участвовали в путешествиях Exitpoint.md, собеседование может быть проведено дистанционно, либо может не понадобится вовсе. Об этом вам сообщит администратор Школы.


-Что если я не попаду в Школу или у меня сейчас нет времени, а побывать в горах хочется?


-Вы можете записаться на персональное обучение или присоединиться к одной из учебных экспедиций проекта EXITPOINT.MD (у нас регулярно проводятся, в том числе, короткие тематические выезды), либо дождаться следующего курса Школы. 


-Нужно ли мне покупать снаряжение для занятий?


-Не обязательно. На первое время вам понадобится только подходящая (теплая, спортивная) одежда и обувь. Основные рекомендации вы получите уже на собеседовании и на первых занятиях. 

Страховочное снаряжение для тренировок (веревки, страховочные системы, каски, кошки, ледовый инструмент, спусковые устройства, зажимы, карабины и т. п.) покупать не нужно, оно для Школы предоставляется компанией LINIA MONTANA. Со временем вы сами (исходя из ваших альпинистских целей) определитесь, что вам нужно из снаряжения, и Магазин LIMON.MD предложит вам оптимальные по бюджету и функционалу варианты. Существует также возможность взять некоторые элементы экипировки напрокат. Если же вы захотите приобрести себе что-то из профессиональной одежды или снаряжения, на время курса LIMON предоставит вам специальную скидку.


-Как далеко находятся натуральные скалы? Как дорого обойдется дорога туда и обратно?


-Один из наших натуральных «скалодромов» находится прямо под Кишиневом, туда можно дойти даже пешком. Другой — с Бутученах (Старом Орхее), в 50 км от Кишинева. Добираться туда можно на своей машине, на общественном транспорте. Возможно, мы с вами решим нанять общий бус. В любом случае, дорога в обе стороны будет стоить порядка 140 леев.


-В какие горы мы поедем по завершении Школы и в какую сумму обойдется поездка?


-Выбор горного района будет зависеть от погоды и наличия льда/снега. Вероятнее всего, это будут румынские Карпаты. Поездка для выпускников Школы обойдется ориентировочно в 60-65 евро (включая проезд, проживание, страхование от несчастных случаев, полевую кухню, пользование страховочной экипировкой).


-Занятия будут проходить строго по плану Программы?


-Все темы, обозначенные в программе, будут представлены и практически отработаны. В один тренировочный день будет укладываться не одна тема, а, как правило, для лучшего усвоения, две и более по частям. К примеру, тема о правильной экипировке будет подробно разбираться на 2-3 занятиях, веревочная страховка — на восьми, вопросы медицины - на одном. Каждое занятие будет включать блок повторения пройденного. Будет специально выделяться время для ответов на ваши вопросы. Последовательность проведения уроков будет определяться как учебным планом, так и погодными условиями. К примеру, если выпадет снег, мы немедленно проведем занятия по снежно-ледовой технике. Тему предстоящего урока будем объявлять заблаговременно.


-Смогу ли я заниматься высотными работами (промышленным альпинизмом), закончив вашу Школу?


-Нет, у промышленного альпинизма совсем другая специфика. Мы готовим к путешествиям по горам. Вам нужны другие курсы.


-Получу ли я какой-то спортивный разряд по окончании Школы?


-Нет. Для получения разрядов нужно участвовать с специализированных учебно-спортивных альпинистских сборах в горах. Но навыки, которые вы можете приобрести, обучаясь в Школе, идентичны навыкам, необходимым для совершения альпинистских восхождений 1Б-2А категорий трудности и получения 3-го спортивного разряда по альпинизму (в разрядной системе СНГ). Выпускники, успешно сдавшие экзамен, получают Диплом об окончании Школы альпинизма для начинающих.

скалолазание
1 februarie
au rămas 13 de zile

Rubicon este un ultramaraton de trei zile prin întreaga țară. Amatorii curselor, care au acceptat provocarea de a participa la ultramaratonul Rubicon, vor avea parte de o încercare incredibilă: să alerge până când vor colecta toate insignele de la fiecare etapă a cursei. Câștigător devine cel care, în total, va alerga cea mai lungă distanță timp de trei zile.


Organizatorii au preconizat cea de-a treia ediție a ultramaratonului Rubicon pentru 1 februarie 2019. Cursa se va desfășura în raioanele din vestul țării.


Organizatori: organizația publică sportivă Sporter și cel mai popular panou de anunțuri - 999.md.


rubicon.run

2 februarie
au rămas 14 de zile

HEROES (MMA - K1)

9 februarie
au rămas 21 de zile

La data de 09.02.2019, sub egida Federatiei Europene de Vovinam Viet Vo Dao (EVVF), se va organiza in Republica Moldova / Chisinau, prima editie a cupei Europei de Est la Vovinam Viet Vo Dao pentru Copii și Juniori!

10 februarie
au rămas 22 de zile

ADCC Kids International

10 februarie
au rămas 22 de zile

Campionatul Internațional  de Grappling-ADCC pentru Copii și Juniori , ed. a II-a ( No-Gi ) pe regulile ADCC  va fi organizat la data de 10 Februarie  în Republica Moldova, mun.Chișinău, Adresa: Andrei Doga 22 (U.S.E.F.S) Universitatea de Educație Fizică și Sport. Competiția este deschisă oricărui practicant de arte marțiale sau sporturi de contact, indiferent de club sau Federație.

Important: Data limită de înscriere este 07 Februarie 2019. 

•Ofertele de concurs se fac online pînă la data de 07 Februarie 2019 pe adresa: https://adcc-md.sdrom.net

•Ofertele de concurs (se admit și în variantă electronică) și se prezintă pînă la data de 07 Februarie 2019 . În ofertă se indică: clubul sportiv, antrenorul, data nașterii, nivelul de pregătire, vîrsta şi greutatea sportivului.

•Taxa de participare -250 lei MDA se achită individual de către fiecare participant, în timpul înregistrării şi cîntarului;

Mai multe informații :

www.adcc.md

•Email :info@adcc.md

•Tel: (+373) 79991777

•Skype: ADCC-Moldova

•Facebook: https://www.facebook.com/adcc.moldova

16 februarie
au rămas 28 de zile

Eagles Fighting Championship

1 martie
au rămas 41 de zile

Campionatul Republicii Moldova WAK-1F (Toate vârstele)

16 martie
au rămas 56 de zile

La 16 martie 2019 va avea loc competiție de triatlon pentru copii Kids Indoor Triathlon. Evenimentul reunește așa discipline sportive cum ar fi înotul, ciclismul și alergatul. La Kids Indoor Triathlon pot participa copiii cu vârstele cuprinse între 8 și 17 ani. Înregistrarea e deja deschisă, iar numărul participanților e limitat, de aceea grăbiți-vă să vă înscrieți!